Wiadomosci Duszpasterskie 22.05.2016r.

Wiadomości Duszp. – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 22.05.2016 

- Dzisiaj w naszym kościele od g. 7.00 z przerwami na czas odprawianych Mszy św.,   przeżywamy 40-g-dzinne Nabożeństwo. Zakończenie wieczorem o g. 21.00. Zapraszamy do osobistej adoracji. Czas tego nabożeństwa nakłada się z Dobą Eucharystyczną, która rozpocznie się jutro rano po zakończeniu drugiej Mszy św. czyli od g. 8.00, a zakończy we  wtorek przed g. 7.00 rano. Plan całodobowej adoracji ulicami naszej parafii jest podany i  wywieszony przy wyjściu z kościoła, w gablocie i na stronie internetowej parafii. (odczytać)  

- Uczniów klas III zapraszamy na próbę i do spowiedzi św. nieco wcześniej niż ogłaszaliśmy w ub. niedzielę – w najbliższą środę na g. 15.40. Za dwadzieścia czwarta rozpoczniemy próbę, a ok. 16.00 rozpocznie się spowiedź. Przypominamy jeszcze raz, że  Msza św. rocznicowa będzie odprawiona w następną niedzielę na Sumie o g. 11.30.

- Wszystkim składającym swoje osobiste ofiary na Kościół, bardzo serdecznie dziękujemy. W minionym tygodniu uczyniły to: 100 zł. – 1 os; 200 zł. – 1 os. Bóg zapłać. 

- W czwartek przypada doroczna Uroczystość Bożego Ciała. Rozpoczęcie o g. 11.00. Msza św. będzie odprawiona w Sanktuarium w Leśniowie i stamtąd przejdzie procesja  do kościoła parafialnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków, asystę, chór mieszany, orkiestrę, OSP i całą wspólnotę parafialną. W kościele parafialnym w tym dniu będą odprawione tylko dwie Msze św.: o g. 8.00 i 17.00 W tym dniu nie ma nabożeństwa majowego.

- W najbliższą sobotę – spotkanie kandydatów do S. Bierzmowania.

- W następną niedzielę po Mszy św. w Jaroszowie będzie poświęcenie pól. Jak każdego roku prosimy o przygotowanie skromnych ołtarzyków. 

- Niepełnoletni młodzi wyjeżdżający do Lednicy, mają dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodziców-opiekunów. Druk takiego oświadczenia można odebrać w zakrystii lub wydrukować ze strony internetowej i jak najszybciej oddać.

Dodatkowe informacje