Intencje mszlane: 12 - 18.04.2024

12.04.2024 – Piątek;

  7.00 + Anna Marzec - od rodzin Nieroda i Zenobii Koperkiewicz;

17.00 1) + Wacław Sokół - od Alicji Dłubała z rodz.;

            2) + Marian Grucela - od rodzin Maślanka i Bieniek;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:         

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafian;

+ Tadeusz Ptasiński - od rodziny Dorobisz;

+ Józefa Surma – od Anety i Roberta Dors z rodz.;

+ Damian Tomzik - od rodziny Kaczmarczyk i Żurek;

+ Przemysław Pilis - od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej;

+ Józef Dudek - od rodziny Kozioł;

+ Piotr Trynda - od kolegi Macieja Wernera;

+ Katarzyna Samek - od klasy V a z wychowawcami: Bożeną Lazar-Skórka i Agnieszką Sojka z rodzicami;

+ Stanisław Nowakowski - od Łukasza i Marleny Pompa;

+ Marlena Bednarska - Panasiuk - od rodziny Musiałów;

+ Wacław Kot - od sąsiadów Anny i Jerzego Morawskich;

+ Grażyna Sosnowska - od Bogusławy Grabowskiej;

+ Henryka Gołuchowska - od seniorów z klubu seniorów „Barwy Jesieni”;

+ Anastazja Skrobacz - od Krzysztofa i Beaty Królik;

+ Zofia Dutkiewicz - od rodziny Molik z Niegówki;

+ Grzegorz Cielemecki - od kolegów z pracy Łukasza i Mariusza Golik z rodzinami;

+ Marianna Orman - od Zygmunta i Stanisławy Nędza;

+ Maria Gębka - od Tadeusza i Pauliny Gębka z rodz.;

+ Maria Tomzik – od Małgorzaty Madej z rodz.;

+ Irena Maślanka - od Genowefy Wójcik;

+ Stanisław Placek - od Elżbiety i Marioli Krulik;

+ Sławomir Zamora - od uczestników pogrzebu;

+ Aleksandra Morawska - od uczestników pogrzebu;

+ Aleksander Szymański w 12 r. śm.;

+ Włodzimierz Winkler - od uczestników pogrzebu;

+ Stanisława w 1 r. śm., Stefan Golis;

+ Julian w 3 r. śm., Teresa Miszczyk;

 

13.04.2024 – Sobota;

  7.00 + Eugenia, Zygmunt Placek w r. śm.;

17.00 - O Boże błogosławieństwo dla Kingi Frączek z racji 18 rocznicy urodzin;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii:

*) Podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę i błog. Boże dla Zbigniewa i Jego rodziny;

*) O błogosławieństwo Boże dla Nikodema i Szymona;

*) Podziękowaniem za szczęśliwy przebieg zabiegu i o Boże błog. dla lekarzy;

*) O Boże błog. dla Leokadii i Jerzego Skorek z racji 50 r. ślubu;

 

14.04.2024 – III Niedziela Wielkanocna;

   7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; 

  8.00 + Apolonia Próban - od córki Jolanty z mężem Pawłem;

            + Zdzisław Próban w 12 r. śm. - od siostry;

10.00 + Lucjan Okularczyk w 7 r. śm.;

11.30 – Za Parafian;

*) O błog. Boże dla Jubilatów: Małgorzaty i Stanisława Jaskólskich w 55 r. ślubu - od dzieci z rodzinami; *) chrzest: Tymon Napora, Bruno Haber, Jan Milejski;

17.00 + Arleta Kołodziejczyk w 5 r. śm. - od rodziców;

 

15.04.2024 – Poniedziałek;

  7.00 + Kazimiera Fiutek - od Iwony i Leszka Piotrowskich;

17.00 1) + Tadeusz Ptasiński - od wnuczki Magdaleny z rodz.;

            2) + Janusz Erbel - od brata Grzegorza z rodz.;

18.00 +  Lidia Nowakowska - od wnuczki Żanety;

 

16.04.2024 – Wtorek;

   7.00 + Eulalia Choroba - od córki Beaty z mężem;

17.00 1) + Marian Grucela - od Iwony Żywczak z rodz.;

            2) + Zbigniew Biczak - od Jolanty Bernackiej;

18.00 + Tadeusz Hyla - od Patrycji i Mariusza Leks z rodz.;

 

17.04.2024 – Środa;

   7.00 + Władysław Kozioł - od Małgorzaty i Stanisława Gorczyców z rodz.;

 17.00 1) + Janina Nowakowska - od koleżanki z pracy Wandy Kitala z rodz.;

             2) + Anna Marzec - od rodziny Kaweckich z Mzurowa;

 18.00 - NOWENNA KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA:

+ Tadeusz Ptasiński - od Alicji Góreckiej z rodz.;

+ Józefa Surma - od właścicieli i pracowników firmy „Stalex”;

+ Damian Tomzik - od kolegi Jarka z żoną i dziećmi;

+ Przemysław Pilis - od Ilony i Michała Kucharskich;

+ Józef Dudek - od koleżanek ze zmiany córki Teresy;

+ Piotr Trynda - od sąsiadów Opiła i Kurpios;

+ Katarzyna Samek - od klasy II c z wychowawcą Iwoną Piątkowską z rodzicami;

+ Stanisław Nowakowski - od rodziny Janikowskich;

+ Marlena Bednarska-Panasiuk - od wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej - Zofii Okraski;

+ Wacław Kot - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Stefan w 10 r. śm., Szymon Mizerscy;

+ Grażyna Sosnowska - od Sabiny z rodz.;

+ Henryka Gołuchowska – od Grażyny Bednarczyk z rodz.;

+ Anastazja Skrobacz - od opiekunek: Bożeny i Barbary;

+ Zofia Dutkiewicz – od Zakładu Pogrzebowego „Łakomski”;

+ Grzegorz Cielemecki - od kolegów z pracy: Adama, Dariusza i Marcina;

+ Maria Gębka – od Sławka Gębki z rodz.;

+ Maria Tomzik – od Anny i Leszka Kowackich z dziećmi;

+ Irena Maślanka - od Grażyny i Jana Jeziorskich;

+ Łukasz Niemczyk - od córki Justyny z mężem;

+ Stanisław Placek - od Dariusza Krulika z rodz.;

+ Sławomir Zamora - od Janiny i Henryka Szpak z rodz.;

+ Aleksandra Morawska - od Zofii Głąb;

+ Włodzimierz Winkler - od Arkadiusza Urbańczyka;

 

18.04.2024 – Czwartek;

   7.00 + Helena Kita - od Kazimierza Sikorskiego;

17.00 1) + Tadeusz Ptasiński - od Kazimiery Nowakowskiej;

            2) + Dariusz Pietrakowski - od sąsiada Mariana Bacior;

18.00 + Aleksander Leks - od syna Mariusza z żoną i synami;

Dodatkowe informacje