Witamy na stronie naszej Parafii

ZARZĄDZENIE KS. ABP WACŁAWA DEPO

W związku z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), wprowadza się z dniem 20 kwietnia 2020 r. następujące zmiany w dotychczas wydanych rozporządzeniach:

Czytaj więcej...

Sakrament Spowiedzi w Triduum Paschalne

W kościele w czasie spowiedzi może przebywać max 5 osób, w razie większej liczby prosimy o pozostanie na placu, w oczekiwaniu na swoją kolej. Wchodzimy tylko bocznym wejściem do kościoła.

Wielki Czwartek

          16.00 - 17.45  - 3 kapłanów

         18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

9.00 - 10.00 - ks. Proboszcz

10.00 - 11.00 - ks. Prałat

11.00 - 12.00 - ks. Michał

               15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia Bożego (Transmisja na FB)

               17.00 - Droga Krzyżowa (Transmisja na FB)

               18.00 - Liturgia Wielkiego Piątku ( Transmisja na FB)

Wielka Sobota

W tym dniu nie ma poświęcenia pokarmów !

                  9.00 - 10.00 - ks. Michał

                  10.00  -11.00 - ks. Proboszcz

                  11.00 - 12.00 - ks. Prałat

                 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej (Transmisja na FB)

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne - wytyczne!!!

1. Udzielona zostaje do odwołania dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane ( dotyczy to także świąt Wielkanocnych).Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty transmisji Mszy św. w radiu, telewizji i Internetu, naszym facebooku parafialnym śledząc je z właściwa postawą i stosownym skupieniu.

2. Osoby pragnące skorzystać z Sakramentu Spowiedzi, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się (34/314 80 16). Służymy każdego dnia. Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwa spowiedź przez telefon czy internet.

3. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem we Mszy św. i innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Dotyczy to także uczestników ceremonii pogrzebowych.

4. Pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych zostają zawieszone. Nie dotyczy to zgłoszeń indywidualnych, gdy prosi chory, bądź rodzina, gdy wymaga tego stan chorego.

5. Kościół i kaplica adoracji pozostają ciągle otwarte.

6. W kancelarii załatwiamy tylko sprawy pilne, np. dotyczące pogrzebu, inne proszę odłożyć, bądź skontaktować się z nami telefonicznie.

7. Zawieszony zostaje Sakrament Bierzmowania, który był zaplanowany w naszej parafii na 18 maja. Odbędzie się w późniejszym terminie, po ustaniu zagrożenia epidemii.

8. Uroczystość I Komunii Świętej będzie mogła się odbyć dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Na ten czas, nie można udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi co do terminu naszej Komunii.

Apelujemy do rodziców, aby w tym czasie zatroszczyć się o katechezę domową, wspólną modlitwę, naukę materiału przewidzianego do I Komunii Świętej.

9. W przypadku pogrzebu obowiązują wydane zarządzenia co do ilości osób jak i przebiegu. Ograniczenie do 5 osób, wtedy rodzina decyduje, kto będzie mógł być obecny na uroczystościach pogrzebowych. W kościele odbywa się Msza bez trumny lub urny.

 

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Na wszystkich celebracjach Wielkiego Tygodnia, Triduum i Świąt Zmartwychwstania obowiązuje ograniczenie liczby wiernych do 5 osób!

W Niedzielę Palmową, sprawuje się Msze św. bez procesji. Transmisja na facebooku parafialnym o 11.30. Porządek niedzielny.

 

Wielki Czwartek

 Transmitowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 bez obmywania nóg i nie urządza się Ciemnicy, czyli na koniec Mszy św. nie przenosi się do niego Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek

 Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana o godz. 15.00, o godz. 17.00 transmisja Drogi Krzyżowej a następnie o godz. 18.00 transmisja Liturgii Wielkiego Piątku. Podczas adoracji Krzyża oddaje się cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Nie urządza się Grobu Pańskiego. Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum.

Wielka Sobota

 Nie organizowane jest tradycyjne święcenie pokarmów! Dotyczy to zarówno poświęcenia w kościołach, kaplicach, w plenerze czy domach prywatnych. Nie tworzymy wyjątków.

Zamiast tego zachęcamy do obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym. Treść tego błogosławieństwa, znajduje się na stronie internetowej, w gablocie, na stoliku pod chórem, także w sklepach przy kościele.

Wigilia Pachalna  i Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa

 Liturgia rozpocznie się o godz. 20.00 ( transmisja na facebooku parafialnym). Pomija się obrzęd poświęcenia ognia  i poświęcenia wody. W niedziele rano nie odbywa się procesja rezurekcyjna. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 11.30 - transmisja przez facebooku parafialnym, 17.00;

Dyspensa ks. Abp Wacława Depo - 24.03.2020

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznychw najbliższych tygodniachz dnia 21marca br.,wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania.Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej. Usilnie prosi się także ogłoszenie jej wiernym,umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych. Abp Wacław Depo

 

Więcej artykułów…

  1. INFORMACJE !!!

Dodatkowe informacje