Intecnje mszalne: 27.08 - 02.09.2021

27.08.2021 – Piątek, wsp. Św. Moniki;

  7.00 + Adolf Jon - od wnuków Biedroniów;

17.00 + Stefan Fiutek - od Stanisławy Kwiatkowskiej z dziećmi;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Bogusław Kowacki - od Joanny i Zdzisława Kwiecień z córkami;

+ Krystyna Nowakowska - od sąsiadów Szafrugów;

+ Ks. Stefan Wyporski - od rodziny Bachanek;

+ Wiesława Kowalska - od Hani i Janka Będkowskich z rodziną;

+ Leszek Witczyk - od Anny i Tadeusza Pakuły;

+ Stanisław Głąb - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Alojzy Zieliński - od kuzyna Zygmunta Zielińskiego;

+ Apolonia Wojtyla w rocznicę śmierci - od córek;

+ Dariusz Pala - od sąsiadów Garskich;

+ Krzysztofa Opałka - od Pani Jadwigi;

+ Ryszard Sojka - od sąsiada Garcarz, Podgórniak z siostrą - Marysią Majer;

+ Julian Miszczyk - od swatki Mirosławy Czyż;

+ Jerzy Majtka - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Cecylia Wiatr - od rodziny Kubanów z Zawady;

+ Janina Pilis - od Marcina Woś z rodziną;

+ Miłosz Koral - od Pracowników Wydziału Szkoleń Specjalistycznych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

+Marian Budzikur - od Zakładu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Stanisław Wojciechowski - od sąsiadów Barełów z ul. Kościuszki;

+ Mirosław Kita - od Dagmary Flak z rodziną;

+ Paweł Stępień - od kolegów Marcina i Kuby;

+ Zenon Ochocki - od Teodora i Bogumiły Ochockich;

+ Kazimierz Hamerla - od Danuty Kwiatkowskiej;

+ Zdzisław Banik - od Karoliny i Kamila Cupiał;

+ Genowefa Szpak - od wnuczka Przemka z rodziną;

+ Maria Borkowska - od Beaty Bernackiej - Stala z rodziną;

+ Bronisława, Władysław, Jerzy Bołoz, Cecylia, Ludwik z racji imienin, Lucyna Grucela, Wanda, Jerzy Gil, Bronisława, Edward Nowak;

+ Grzegorz Skorek w 2 rocznicę śmierci - od rodziców;

+ Maria Pompa - od uczestników pogrzebu;

28.08.2021 – Sobota, wsp. św. Augustyna - biskupa;

  7.00 + Kazimierz Krulik - od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Piasku;

14.00 - Msza św. ślubna;

17.00 + Jan Dłubała - od brata Andrzeja z żoną;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) Z podziękowaniem za pomyślny przebieg operacji i błogosławieństwo Boże dla Mariana i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy;

*) O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Kamila, Mariana i Teresy;

29.08.2021 -  22 Niedziela Zwykła;

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia  NMP;

  8.00 + Natalia Jędrycha;

10.00 + Bożena Tylkowska w 3 rocznicę śmierci, Irena, Jerzy Łukasik;

11.30 - Za Parafian;

17.00 + Nikodem Matuszak w 11 rocznicę śmierci, Zenon Ziernicki - od żony;

30.08.2021 – Poniedziałek;

  7.00 + Helena Zamorska - od swatki Aleksandry Morawskiej;

17.00 + Adolf Jon - od siostry Leny z rodziną;

18.00 + Jadwiga Bojanek - od rodziny Dziwińskich;

31.08.2021 – Wtorek;

  7.00 + Adela Święciak - od córki Ani z mężem;

17.00 + Andrzej Opiłka - od córki Justyny z mężem i dziećmi;

18.00 + Lesław Krulik - od cioci Hani z Częstochowy;

01.09.2021 – Środa;

  7.00 + Jan Dłubała - od brata Andrzeja z żoną;

17.00 + Kazimierz Krulik - od współpracowników ZDZ Żarki;

18.00  1) + Stefan Fiutek - od rodziny Tylkowskich z Postaszowic;

             2) - NOWENNA KU CZCI ŚW. JÓZEFA ZA ZMARŁYCH:

+ Dariusz Pala - od sąsiadów z ul. Bratków;

+ Jerzy Kasznia - od koleżanek Lidii i Doroty;

+ Krzysztofa Opałka - od rodziny Wiśniewskich;

+ Ryszard Sojka - od Stanisława Pilis z rodziną;

+ ks. Stefan Wyporski - do Jacka Lis;

+ Julian Miszczyk - od rodziny Andrzeja i Stanisława Czyż;

+ Jerzy Majtka - od rodziny Pałaszewskich;

+ Cecylia Wiatr - od koleżanki Danusi;

+ Janina Pilis - od Agnieszki Szafert z rodziną;

+ Miłosz Koral - od Pauliny i Jakuba Jędrycha z córkami;

+ Marian Budzikur - od Grażyny Kolasy - Godkowskiej z rodziną;

+ Stanisław Wojciechowski - od rodziny Mostowy;

+ Mirosław Kita - od Kingi Sojki z rodziną;

+ Maria Podlejska - od bratanicy Agnieszki z rodziną;

+ Paweł Stępień - od Bogusława i Barbary Kwiatkowskich;

+ Zenon Ochocki - od Romana i Wioletty Budzikur;

+ Kazimierz Hamerla - od Henryka Szpaka z Chicago z rodziną;

+ Genowefa Szpak - od wnuczka Rafała z rodziną;

+ Jadwiga Kamińska - od sąsiadów Kurek;

+ Halina Kapral - od Mariusza Witczyka z rodziną;

+ Maria Borkowska - od Tomasza Bernackiego z rodziną;

+ Jan Galas - od Elżbiety i Stanisława Maszczyk z synem i córką;

+ Helena Sieradzka - od sąsiadów córki Sylwii;

+ Maria Pompa - od Kasi i Waldka z synami;

+ Sabina Gradzik - od Małgosi Gurbała z rodziną;

02.09.2021 – Czwartek;

  7.00 + Helena Zamorska - od Zofii Kurek;

17.00 + Jacek Pluta - od Krystyny Sucheckiej;

18.00 + Teresa Milczarek - od męża Włodka;

Dodatkowe informacje