Intencje mszalne: 15-21.10.2021

15.10.2021 – Piątek, wsp. Św. Teresy od Jezusa;

  7.00 - 1) + Genowefa Kotyl - od Adama Szymczaka z rodziną;

            2) + Helena Zamorska - od Czcicieli Miłosierdzia Bożego;

17.00 - 1) + Genowefa Kotyl - od Danuty Radosz z rodziną;

            2) + Lesław Krulik - od Marty i Piotra Kubińskich z córką z Niegowy;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:         

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Bogusław Kowacki - od Grzegorza i Jolanty Kończyk;

+ Ks. Stefan Wyporski - od Elżbiety i Andrzeja Chojnackich;

+ Wiesława Kowalska - od rodziny Jeleń;

+ Leszek Witczyk - od Bożeny Witczyk z synami;

+ Alojzy Zieliński - od Rady Miejskiej w Żarkach;

+ Dariusz Pala - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Ryszard Sojka - od Lucji i Wacława Maślanków;

+ Julian Miszczyk - od Doroty i Leszka Brzegowskich;

+ Janina Pilis - od Domu Pogrzebowego „Lilia” i Pawła Pentak;

+ Miłosz Koral - od kuzyna Mariusza z rodziną;

+ Katarzyna Pasikowska w 9 rocznicę śmierci, Jolanta Pasikowska, Zygmunt Werpachowski - od męża i dzieci;

+ Mirosław Kita - od Krystyny i Zygmunta z rodziną;

+ Paweł Stępień - od Damiana i Kasi Łozińskich z dziećmi;

+ Zenon Ochocki - od sąsiadów Rzepków;

+ Genowefa Szpak - od Stanisławy i Lucjana Nowak z rodziną;

+ Jadwiga Kamińska - od znajomych z Myszkowa;

+ Tadeusz w 30 r. śm., Teresa w 1 r. śm. Bielawscy - od syna z rodziną;

+ Maria Borkowska - sąsiadów z bloku 69;

+ Jan Galas - od Janiny Morawskiej;

+ Maria Pompa - od Elżbiety Baryła z rodziną;

+ Krystyna Nowakowska w 1 rocznicę śmierci - od dzieci;

+ Irena Łoza - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Anna Biała - od Zofii Hamerla;

+ Ignacy Myga - od Jerzego Myga z rodziną;

+ Aleksander Skorek - od rodziny Brodziaków z dziećmi;

+ Henryk Słota - od Katarzyny i Dawida Sumorowskich;

+ Franciszek, Maria Gwizd - od Kazimiery Rosik;

+ Józef Bomba - od sąsiadów Hamerla i Fiutek;

+ Zofia Janusiewicz - od uczestników pogrzebu;

+ Kazimiera, Onufry Borowscy - od Romana i Joanny Kurek;

+ Waldemar Kmiecik - od Joanny i Bogusława Nowakowskich z rodziną;

+ Józef, Stanisława, Helena, Katarzyna, Szymon, Stanisław Szczepańczyk, Cecylia Wyporska, Jan, Roman Duda, Grażyna, Zbigniew Mizgała, Stanisław Rafalski i zmarli z tych rodzin.

 

16.10.2021 – Sobota, wsp. Św. Jadwigi Śląskiej;

  7.00 + Jan Dłubała - od rodziny Mizgała i Groszek

17.00 + Adela Święciak - od wnuczki Ewy z rodziną;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) O błogosławieństwo Boże dla Marleny i Radosława Panasiuk z racji 2 r. ślubu;

*) Z podziękowaniem za uzdrowienie naszej mamy z poważnej choroby;

*) O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki;

*) O błogosławieństwo Boże dla nowożeńców: Soni i Damiana Pala;

 

17.10.2021 -  29  Niedziela Zwykła;

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP;

  8.00 + Antoni, Czesława, Julian, Natalia, Helena, Stanisława, Wacław Nocoń;

10.00 + Stanisława, Stanisław Nowakowscy;

11.30 - Za parafian; W intencji uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty
i zmarłych nauczycieli

16.30 - Nabożeństwo różańcowe;

17.00 + Emilia, Franciszek Grzywna, Jakub Sikorski, Andrzej Puzio;

 

18.10.2021 – Poniedziałek, święto Św. Łukasza, Ewangelisty;

  7.00 + Lesław Krulik - od swatów Zdzisławy i Szymona Morawiec;

17.00 - 1) + Bogusław Kowacki - od Ewy i Wiesława Miśkiewiczów;

            2) + Helena Zamorska - od uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę;

18.00 + Jan Dłubała - od rodziny Lampów ze Złotego Potoku;

 

19.10.2021 – Wtorek;

  7.00 + Genowefa Kaczmarczyk - od syna Janusza z rodziną;

17.00 - 1) + Genowefa Kotyl - od przyjaciół Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”;

            2) + Stefan Fiutek - od Sylwii, Arka i Pauliny Kudrysów;

18.00 + Jacek Pluta - od Grzegorza Kończyka z żoną, dziećmi i mamą;

 

20.10.2021 – Środa, wsp. Św. Jana Kantego;

  7.00 + Andrzej Opiłka - od rodziny Noga;

17.00 + Jan Dłubała - od swatów Marii i Lesława Bulskich;

18.00 - 1) + Lesław Krulik - od Dyrekcji, Nauczycieli i Księgowości Szkoły Podstawowej w Zawadzie;

            2) - NOWENNA KU CZCI ŚW. JÓZEFA ZA ZMARŁYCH:

+ Dariusz Pala - od Józefa Labocha i rodziny Sinickich;                          

+ Ryszard Sojka - od Barbary i Łukasza Poznańskich z dziećmi;

+ Julian Miszczyk - od Włodzimierza Sojki z żoną i dziećmi;

+ Janina Pilis - od Marzeny Kulak - zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie;

+ Miłosz Koral - od kuzyna Szymona;

+ Mirosław Kita - od Doroty i Jerzego Konopka;

+ Paweł Stępień - od Magdaleny i Adriana Nocuń z dziećmi;

+ Zenon Ochocki - od Anny Zamorskiej;

+ Genowefa Szpak - od Jadwigi i Mariana Dróżdż z rodziną;

+ Jadwiga Kamińska - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Maria Borkowska - od byłej uczennicy;

+ Jan Galas - od Wiesławy Czyż;

+ Maria Pompa - od koleżanek córki Basi z pracy;

+ Irena Łoza - od Andrzeja i Elżbiety Opiła;

+ Anna Biała - od sąsiadów Michała i Justyny Morawiec;

+ Ignacy Myga - od współpracowników córki Renaty;

+ Aleksander Skorek - od Grażyny i Włodzimierza Banach z dziećmi;

+ Henryk Słota - od Tomasza i Joanny Kowackich;

+ Józef Bomba - od Kazimiery Rosik z rodziną;

+ Zofia Janusiewicz - od syna z rodziną.

 

21.10.2021 – Czwartek;

  7.00 + Katarzyna Tesmer - od syna Seweryna z Kamilą;

17.00 - 1) + Adela Święciak - od wnuczki Asi z rodziną;

            2) + Bogusław Kowacki - od Danuty i Mariana Kurpios z rodziną;

18.00 + Helena Zamorska - od rodziny Lipskich z dziećmi.

Dodatkowe informacje