Intecnje mszalne: 30.07 - 05.08.2021

30.07.2021 – Piątek

  7.00 + Stefan Fiutek - od mieszkańców z ul. Niegowskiej;

17.00 + Ryszard Gawęda - od koleżanki Grażyny Okólarczyk;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:         

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Łukasz Dzieża - od Aleksandry Zimnej, rodziny Grabińskich i Roków;

+ Bogusław Kowacki - od sąsiadów Mikołajczyków;

+ Andrzej Krulik - od kuzynki Stanisławy Giec z rodz.;

+ Krystyna Nowakowska - od rodz. Danków;

+ Ks. Stefan Wyporski - od Tadeusza Czopa;

+ Wiesława Kowalska - od Ani i Pawła Kowalskich z rodz. ;

+ Leszek Witczyk - od Jarosława Będkowskiego z rodz.;

+ Stanisław Głąb - od Zdzisława Kwietnia;

+ Marian Pluta - od Marzeny i Krzysztofa Jakubczak z Myszkowa;

+ Zbigniew Soroka - od sąsiadów Zamorów;

+ Alojzy Zieliński - od Joanny Zemła i Marcina Kozieł;

+ Dariusz Pala - od Joanny i Bartosza Beim z dziećmi;

+ Krzysztofa Opałka - od rodziny Chojnackich;

+ Ryszard Sojka - od Agnieszki z mężem i dziećmi;

+ Zdzisław Wiatr - od chrześniaka Pawła Morawca  z rodziną;

+ Eugenia Placek - od Gabrieli i Karoliny Koczur z rodz.;

+ Adolf Pyka - Sieciński - od rodz. Kowackich;

+ Julian Miszczyk - od Dyrekcji, Nauczycieli i Księgowości SP w Żarkach;

+ Zygmunt Jawura - od rodz. Zwolińskich z Myszkowa;

+ Helena Gordel  w 18. rocz. śm.;

+ Jerzy Majtka - od sąsiada Sylwka z rodz.;

+ Cecylia Wiatr - od brata Floriana z rodz.;

+ Romuald Gębka - od Józefa Noszczyka z rodz.;

+ Mariusz Kundas - od sąsiada z rodz.;

+ Janina Pilis - od Sabiny Grucela z rodziną;

+ Miłosz Koral - od przyjaciół rodziców z PIS-u Powiatu Myszkowskiego;

+ Genowefa Kotyl - od pani Ewy;

+ Marian Budzikur - od Alicji Dłubała z rodziną;

+ Stanisław Wojciechowski - od sąsiadów Agnieszki i Andrzeja Krulik;

+ Mirosław Kita - od siostry Teresy Pukacz z rodz.;

+ Maria Podlejska - od Stanisławy Rosikoń.;

+ Paweł Stępień - od Henryki Duda.;

+ Zenon, Lidia Wiercińscy ;

+ Anna, Andrzej Sładowscy, Halina, Zenon Zielińscy, Helena, Marianna, Adam, Stefan, Stanisław, Zygmunt Bednarscy, Genowefa, Ludwik, Dobrosław Szczepańscy, Zofia Placek, Bronisława Paszyc, Włodzimierz Kania, Ludwika, Józef Kniaziuk;

31.07.2021 – Sobota, wsp. Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera

  7.00 + Henryk Rakowski - od sąsiadki Ireny Mikołajczyk z rodz.;

17.00 + Jan Szpak - od Barbary i Adama Morawskich;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

01.08.2021 - 18 Niedziela Zwykła

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia  NMP;

  8.00 + Katarzyna, Jan, Jan Madej, Katarzyna, Karol Lis, Anna, Franciszek, Bolesław Kołacz;

10.00 + Stanisław Stachura - 12 r. śm.;

11.30 - Za parafian;

17.00 - Msza św. Różańcowa; i + Bartłomiej Kluszczyński w 5 r. śm.

02.08.2021 – Poniedziałek

  7.00 + Kazimierz Krulik - od swatki Zofii Kowalczyk;

17.00 + Danuta Brzozowska - od Henryka Sikorskiego z rodz.;

18.00 + Adolf Jon - od brata Leona z żona Różą;

03.08.2021 – Wtorek

  7.00 + Stefan Fiutek - od mieszkańców z ul. Niegowskiej;

17.00 + Bogusława Magiera - od męża Lucjana;

18.00 + Jan Szpak - od kolegów maszynistów z Łaz;

04.08.2021 – Środa

  7.00 + Jadwiga Bojanek - od rodz. Bednarskich;

17.00 + Jan Dłubała - od syna Piotra z żoną Magdaleną i synami: Mateuszem i Marcelkiem;

18.00 - 1) + Henryk Rakowski - od Druchów OSP Jaworznik;

              2) - NOWENNA KU CZCI ŚW. JÓZEFA ZA ZMARŁYCH:

+ Dariusz Pala - od Ireny Noszczyk;

+ Jerzy Kasznia - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Krzysztofa Opałka - od Anny i Bogusława Gosek;

+ Ryszard Sojka - od Asi z Jarkiem i dzieckiem;

+ Zdzisław Wiatr - od współpracowników córki Anny;

+ Eugenia Placek - od Kamili i Łukasza Czechowskich z dziećmi;

+ Adolf Pyka - Sieciński - od Leszka i Barbary Mizgała z rodziną;

+ Julian Miszczyk - od emerytowanych nauczycieli i pracowników  SP w Żarkach;

+ Zygmunt Jawura - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Jerzy Majtka - od rodziny Kubara i Urbańczyk;

+ Józef Pałęga - w 1 r. ś. - od córki Renaty z rodz.;

+ Cecylia Wiatr - od szwagra Edwarda  Wiatra z rodziną;

+ Romuald Gębka - od Justyna Noconia z rodziną;

+ Janina Pilis - od Włodzimierza Mareckiego z rodz.;

+ Miłosz Koral - od koleżanek i kolegów pani Joli ze Stowarzyszenia Aktywna Jura;

+  Genowefa Kotyl - od rodziny Wieczorków;

+ Marian Budzikur - od Piotra Dłubała z rodziną;

+ Stanisław Wojciechowski - od sąsiadów Morawiec i Płaczek;

+ Krzysztof Kozioł - od syna z narzeczoną;   

+ Mirosław Kita - od siostry Stanisławy Piwowarczyk z rodziną;

+ Maria Podlejska - od Ireny i Stanisława Placek;

+ Paweł Stępień - od Henryki Duda;

+ Zenon Ochocki - od Elżbiety Krulik z rodz.;

+ Kazimierz Hamerla - od Henryki Krulik z rodz.;

+ Zdzisław Banik - od Marka Szczepanka z rodz.;  

+ Genowefa Szpak - od uczest. Pogrzebu;  

05.08.2021 – Czwartek

  7.00 + Andrzej Opiłka - od rodz. Hulbójów i Saczków;

17.00 + Adolf Jon - od sąsiadów Woldanów i Zamorskich;

18.00 + Kazimierz Krulik - od swatki Krystyny Marszałek;

Dodatkowe informacje