WIZYTA DUSZPASTERSKA - 16 - 17.01.2017

16.I. – poniedziałek – g. 9.00 – ul. Częstochowska - od końca - nr nieparzyste do ul. Spadowej - - ul. Spadowa - dalsza częśc ul. Częstochowskiej - 1 kapł.

                                   g. 9.00 – ul. Częstochowska - od końca - nr parzyste – 1 kapł. 

 

17.I. – wtorek – g. 9.30 – ul. Koziegłowska - za mostem w stronę Koziegłów - 1 kapł.

Dodatkowe informacje