Na rekolekcyjnych szlakach

W dniach 18-21 grudnia 2016 r. w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe. 
Pomógł nam je przeżyć ks. Wiesław Burski - kapelan szpitala w Krakowie, a przy okazji
wybitny kaznodzieja. Prowadził nas po ścieżkach miłości, przypominając nam o tym, 
że Bóg kocha każdego człowieka, a my tą miłość mamy rozlewać na innych. Zostaliśmy
zachęceni do tego, by podjąć trud odpowiedzenia naszą nieudolną miłością na doskonałą 
miłość Boga w codziennych wyborach, postawach, czynach. Na zakończenie rekolekcji 
otrzymaliśmy od harcerzy światło betlejemskie, które symbolizuje Chrystusa. Piękny czas, 
czas łaski, czas nawrócenia. Teraz tylko nauki rekolekcyjne trzeba wprowadzić w życie i tak 
oczekiwać na Chrystusa - Światło, który każdy mrok rozjaśnia.
 

Dodatkowe informacje