OŚWIADCZENIE

Żarki, 29 grudnia 2022 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            W dniu 28 grudnia br. ks. Kamil Jastrząb, wikariusz naszej parafii, odwiedził teren kościoła filialnego pw. Ducha Świętego w Czatachowie.

            Duchowny, w czasie odbywanej tym dniu w miejscowości Czatachowa wizyty duszpasterskiej (kolędy), udał się również do wyżej wymienionego kościoła filialnego. Zgodnie z istotą wizyty duszpasterskiej, wraz ze znajdującymi się tam osobami odmówił modlitwy i pobłogosławił miejsce oraz osoby (korzystając przy tym z obrzędu, który księgi liturgiczne przewidują dla wizyty duszpasterskiej), zapominając jednakże, że miejsce to zostało przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego obłożone zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów. Dla rozwiania wątpliwości co do charakteru tej wizyty, ks. Kamil - po zakończeniu obrzędu - skierował słowo, w którym jednoznacznie, choć życzliwie, wyraża swój brak poparcia wobec postawy osób, zgromadzonych wokół dawnej pustelni („wiadomo, że w pewnych rzeczach się różnimy[…]”). Również podziękowania duchownego pod adresem ks. Daniela Galusa
i innych obecnych tam osób za życzliwe przyjęcie, w niczym nie zaprzeczają faktowi, że teren dawnej pustelni jest własnością archidiecezji częstochowskiej, nielegalnie zajmowaną przez ks. Daniela Galusa i osoby wokół niego skupione.

            Zaistniała sytuacja nie oznacza w żadnej mierze akceptacji dla obecności na terenie dawnej Pustelni suspendowanych duchownych, nielegalnego zajmowania kościoła należącego do parafii w Żarkach, czy działalności gromadzącej się tam grupy wiernych, podobnie jak wizyta kolędowa w domu danej rodziny nie oznacza akceptacji sposobu życia jej członków. Miała jedynie na celu wspólną modlitwę i okazanie ludzkiej życzliwości, pomimo różnicy stanowisk („różnice są, ale nie kłócimy się ze sobą, tylko się darzymy miłością[…]”). Odwiedziny nie zostały także ustalone z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim.

            Wszystkich zaskoczonych czy zgorszonych tą sytuacją serdecznie przepraszamy za brak roztropności i spowodowany tym zamęt.

 

 

  Ks. Kamil Jastrząb                                                               Ks. Stanisław Kotyl

 

       Wikariusz Parafii Katolickiej                                    Proboszcz Parafii Katolickiej

   pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza                          pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza

          w Żarkach                                                                   w Żarkach

 

Dodatkowe informacje